РОБОТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КАФЕДРИ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ № 13 м. КИЄВА

Тема, над якою працює кафедра: "Організація навчально-виховного процесу з урахуванням психолого-педагогічних факторів використання здоров’язбережних та здоров’язміцнюючих технологій"

Кредо кафедри: Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,здобути в їхніх серцях почуття гордості,власної гідності - це перша заповідь вихователя.В.О.Сухомлинський

Завдання кафедри:

1. Сприяти виявленню і розвитку творчих здібностей учнів гімназії;

2. Розвивати вміння та навички самостійної науково-пошукової роботи;

3. Допомагати у підборі матеріалів з погляду його доступності;

4. Реалізовувати концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді у виховній роботі;

5. Удосконалювати педагогічну майстерність через взаємовідвідування виховних заходів, участі у роботі міських, районних та шкільних семінарів, навчальних тренінгів;

6. Здійснювати роботу педагогічного колективу щодо профілактики та попередження бездоглядності та правопорушень серед учнів гімназії;

7. Вивчити стан якості самоосвітньої діяльності учнів на самопідготовках гімназії;

8. Проводити профілактичну роботу щодо попередження насильства в родині, проявів девіантної поведінки учнів, тендерної нерівності;

9. Визначати рівень вихованості учнів за допомогою моніторингу у гімназії.

Перспективи:
1. Організація ефективної роботи з обдарованими дітьми
2. Створення та реалізація особистісного підходу до учня через розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини, використання досвіду дитини, формування культури життєдіяльності в кожної особистості
3. Індивідуалізація навчально-виховного процесу
4. Використання інтерактивних, мультимедійних технологій
5. Створення банку наочних матеріалів, які можуть бути використані під час проведення самопідготовки


Звіт про роботу психолого-педагогічної кафедри у 2013-2014 навчальному році

У відповідності до головної мети та завдань гімназії – інтернату № 13 м. Києва, визначених у Програмі розвитку гімназії на 2010-1017 роки, робота психолого-педагогічної кафедри у 2013-2014 навчальному році була спрямована на вирішення завдань науково-методичної проблеми «Реалізація соціальної функцій виховання та формування ключових компетенцій гімназистів».

Метою науково-методичної роботи було визначено: підвищення рівнів професійної компетентності та творчої майстерності педагогів, створення сприятливих умов для забезпечення їх саморозвитку.

Ефективність діяльності психолого-педагогічної кафедри обумовлена оптимальним вибором форм і методів методичної роботи, впровадженням сучасних освітніх технологій: методу проектів, портфоліо, підвищення професійного рівня вихователів, педагогів-організаторів виховних груп шляхом самоосвіти, курсів підвищення кваліфікації, участі у науково-практичних семінарах, засіданнях кафедри.

Протягом року реалізовано проект «Виховання сімейних цінностей», який сприяв вихованню ціннісного ставлення до сім'ї, родини, засвоєння учнями культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми, забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, виховання в учнів національної свідомості, розвиток громадянської та соціальної відповідальності, здатності до морального самовдосконалення.

Технологія «Портфоліо» є альтернативним засобом оцінювання учнівських досягнень, враховує результати, досягнуті учнями в різних видах діяльності: навчальній, творчій, соціальній та комунікативній, є важливим елементом практично – орієнтованого, діяльнісного підходу до навчання. 11.06.2014 року учнів 8 класу гімназії презентували індивідуальні портфоліо на батьківських зборах. Випускники 9 класу звітували про практичне застосування даних портфоліо у професійному самовизначенні під час проведення урочистого свята вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту.

Робота наставника П'ястук О.П. з молодим спеціалістом Онищенко В.О. була спрямована на її адаптацію в педагогічному та учнівському колективах гімназії, ознайомлення з формами й методами виховної роботи з учнями молодшої школи, розвиток творчого потенціалу молодого педагога. 29.05.2014 року наставник П'ястук О.П. звітувала про результати роботи з молодим спеціалістом на педраді.

Самоосвіта педагогів кафедри мала систематичний і послідовний характер, була пов’язана з виховною практикою, відповідала змісту загальногімназійних завдань. Результати самоосвіти вихователів, педагогів-організаторів виховних груп узагальнені:

- у методичних картках;

- проведених виховних заходах (03.02.2014 р.- година спілкування «З дитинства знай свої права» (вихователь 2А класу Гусейнова В.В.), 06.11.2013 р.- свято «Пісня, обпалена війною» (вихователь 4 класу Ловирьова В.І.);

- виступах на педрадах 09.01.2014р.- «Про соціальний захист та адаптацію дітей з особливими потребами» (вихователь П'ястук О.П.), 05.06.2014р.- «Про підсумки адаптації учнів 1-го класу» (практичний психолог Сірак Л.П.);

- звітах.

У поточному навчальному році пройшла курсову перепідготовку у ІППО ім. Б.Грінченка та була атестована на першу категорію вихователь Сірук Л.М., яка представила свій творчий звіт на педраді у березні 2014 року.

Методичні розробки нестандартних виховних заходів поповнили методичний банк гімназії.

Кращою науково – методичною розробкою визнано методичні рекомендації для педагогів з підготовки та реалізації проекту «Виховання сімейних цінностей» (практичний психолог Сірак Л.П.); кращий виховний захід – «В країні казок» (вихователь Сірук Л.М.).

На дошку Пошани гімназії занесено фото практичного психолога Сірак Л.П.

Кiлькiсть переглядiв: 126

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.